Thousand Years easy kalimba tabs and  chords. Xing Yu Xin Yuan kalimba tutorial. Enjoy with chords!

Xing Yu Xin Yuan Kalimba Chords and Tabs

A C° B A G A E
A G A C° B C° BA B C°
C° D° E° E° E° E° D°
C° B A B G
A C° B G
A C° B G A
E G A E° D° C° B C°
C° B A A G A E
E G A E° D° C° B C°
C° B A A G B A

6 1° 7 6 5 6 3
6 5 6 1° 7 1° 76 7 1°
1° 2° 3° 3° 3° 3° 2°
1° 7 6 7 5
6 1° 7 5
6 1° 7 5 6
3 5 6 3° 2° 1° 7 1°
1° 7 6 6 5 6 3
3 5 6 3° 2° 1° 7 1°
1° 7 6 6 5 7 6

 

Xing Yu Xin Yuan Kalimba Tutorial – How can play with Kalimba?

https://www.youtube.com/watch?v=wTb7MyBbu4o