Tuloy Pa Rin by Neocolors music notes for kalimba, Tuloy Pa Rin by Neocolors free easy tabs, Tuloy Pa Rin by Neocolors PDF tabs for kalimba

G (C Dº) Eº G
G (C Eº) Eº Eº Fº
Eº Dº Cº (A Dº) Cº Eº Dº Cº
Cº A Dº Cº Eº
Dº Cº

G (C Dº) Eº G
G (C Fº) Eº
Eº (A Aº) Cº Eº
A Cº Gº (G Gº) Fº Eº Dº Cº
F A Cº Cº Cº
F (G Eº) Fº Eº Dº
G G (C Gº) E Eº Dº
G B Eº Dº A Cº Dº Eº
Dº Cº
F A Cº Cº Cº
F (G Eº) Fº Eº Dº
G G (F A)
Eº Eº Dº (G Eº) Dº Cº Dº
Cº G Cº Gº
Dº Cº Aº Gº Gº
Eº (C Aº) Gº Gº Gº Gº Gº
G B Dº G
Aº Gº Gº Eº (A Fº)
Eº Dº Dº Eº Cº
G B Dº G
Aº Gº Gº Eº (F Aº)
Gº Gº Gº Gº Gº
E G Eº Eº Fº
Gº Gº D F A Cº
G B Dº G

 

Tuloy Pa Rin by Neocolors Kalimba Tutorial

Lyrics
Sa wari ko’y
Lumipas na ang kadiliman ng araw
Dahan-dahan pang gumigising
At ngayo’y babawi na
Muntik na
Nasanay ako sa ‘king pag-iisa
Kaya nang iwanan ang
Bakas ng kahapon ko
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin
Kung minsan ay hinahanap
Pang alaala ng iyong halik (alaala ng ‘yong halik)
Inaamin ko na kay tagal pa
Bago malilimutan ito
Kay hirap nang maulit muli
Ang naiwan nating pag-ibig (alam ko na ‘yan)
Tanggap na at natututo pang
Harapin ang katotohanang ito oh
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko (tuloy pa rin)
Nagbago man ang hugis ng puso mo (nagbago man)
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko (tuloy pa rin)
Nagbago man ang hugis ng puso mo (oh oh)
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo (handang harapin ang mundo)
‘Pagkat tuloy pa rin (tuloy pa rin)
Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko (tuloy pa rin)
Nagbago man ang hugis ng puso mo (oh)
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo (oh)
‘Pagkat tuloy pa rin