Thousand Years easy kalimba tabs and  chords. The Legend of Ashitaka kalimba tutorial. Enjoy with chords!

The Legend of Ashitaka Kalimba Chords and Tabs

A B A EB
AE°D° AE°D° D°E° A°B°E°
EA E°E°D° C°B EGA
AC°E°G° D° E°G°D° E°G° C°B EGA
EA E°E°D° C°B EGA
AC°E°G° E°F°# D°E°
E°E° D°E°A D° BABE
E°E° D°E°A D° D°C°B
C°D°E° E°D°E°G° E°D° C° AC°
C°D°E° E°D°E°G° E°C°
C°B EGA AC°D° C°D°E°
AE° D°C°A
EA E°E°D° C°B EGA
AC°E°G° E°F°# D°E°
EA E°E°D° C°B EGA
AC°E°G° D° E°G°D° E°G° C°B EGA

++++++++++++++++++++++
6 7 6 37
63°2° 63°2° 2°3° 6°7°3°
36 3°3°2° 1°7 356
61°3°5° 2° 3°5°2° 3°5° 1°7 356
36 3°3°2° 1°7 356
61°3°5° 3°4°# 2°3°
3°3° 2°3°6 2° 7673
3°3° 2°3°6 2° 2°1°7
1°2°3° 3°2°3°5° 3°2° 1° 61°
1°2°3° 3°2°3°5° 3°1°
1°7 356 61°2° 1°2°3°
63° 2°1°6
36 3°3°2° 1°7 356
61°3°5° 3°4°# 2°3°
36 3°3°2° 1°7 356
61°3°5° 2° 3°5°2° 3°5° 1°7 356

 

The Legend of Ashitaka Kalimba Tutorial – How can play with Kalimba?

The Legend of Ashitaka Lyrics

Haritsumeta yumi no furueru tsuru yo
Tsuki no hikari ni zawameku omae no kokoro
Togisumasareta yaiba no utsukushii
Sono kissaki ni yoku nita sonata no yokogao [1] Kanashimi to ikari ni hisomu
Makoto no kokoro wo shiru wa mori no sei
Mononoke-tachi dake mononoke-tachi dake [2] #English Translation#
The trembling bowstring of a drawn bow
Pounding in the moonlight, your heart
The beauty of a sharpened blade
Thy profile looks very much like that sword point. [1] Lurking in the sadness and anger
The only ones who know your true heart are the forest spirits
Only the spirits, only the spirits