Thousand Years easy kalimba tabs and  chords. Senbonzakura 千本桜 kalimba tutorial. Enjoy with chords!

Senbonzakura 千本桜 Kalimba Chords and Tabs

AA GAA GAA GA C°
AA GAA GA C°D°E°
D°E° AGAG D°E° AGAG D°E°
AGAG C°BAG
D°E° AGAG D°E° AGAG D°E°
G° C°° B°A°G°E°
D°E° AGAG D°E° AGAG D°E°
AGAG C°BAG
A GAB ABC° BC°D°E° BC° AA GA
A A GA C°C°D° A A GA GEG
A A GA C°D° E°E° D°C° A
A A GA C°C°D° A A GA GEG
A A GA C°D° E°E° C°D°
C° B A G GA EDE
EGA D° BC° BGA
C° B A G GA EDE
AC°C° AC°D° B
AC° D°D° E°E° E°G°A° D°C°E°
AC° D°D° E°E° E°F°E°D° C°C°
AC° D°D° E°E° E°G°A° D°C°E°
AC° F°E°D°C° D°E° BGA
AC° D°D° E°E° E°G°A° D°C°E°
AC° D°D° E°E° E°F°E°D° C°C°
AC° D°D° E°E° E°G°A° D°C°E°
AC° F°E°D°C° D°C° E°G°A°
D°E° AGAG D°E° AGAG D°E°
AGAG C°BAG
D°E° AGAG D°E° AGAG D°E°
G° C°° B°A°G°E°
D°E° AGAG D°E° AGAG D°E°
AGAG C°BAG
A GAB ABC° BC°D°E° BC° AA GA

+++++++++++++++++++
66 566 566 56 1°
66 566 56 1°2°3°
2°3° 6565 2°3° 6565 2°3°
6565 1°765
2°3° 6565 2°3° 6565 2°3°
5° 1°° 7°6°5°3°
2°3° 6565 2°3° 6565 2°3°
6565 1°765
6 567 671° 71°2°3° 71° 66 56
6 6 56 1°1°2° 6 6 56 535
6 6 56 1°2° 3°3° 2°1° 6
6 6 56 1°1°2° 6 6 56 535
6 6 56 1°2° 3°3° 1°2°
1° 7 6 5 56 323
356 2° 71° 756
1° 7 6 5 56 323
61°1° 61°2° 7
61° 2°2° 3°3° 3°5°6° 2°1°3°
61° 2°2° 3°3° 3°4°3°2° 1°1°
61° 2°2° 3°3° 3°5°6° 2°1°3°
61° 4°3°2°1° 2°3° 756
61° 2°2° 3°3° 3°5°6° 2°1°3°
61° 2°2° 3°3° 3°4°3°2° 1°1°
61° 2°2° 3°3° 3°5°6° 2°1°3°
61° 4°3°2°1° 2°1° 3°5°6°
2°3° 6565 2°3° 6565 2°3°
6565 1°765
2°3° 6565 2°3° 6565 2°3°
5° 1°° 7°6°5°3°
2°3° 6565 2°3° 6565 2°3°
6565 1°765
6 567 671° 71°2°3° 71° 66 56

 

Senbonzakura 千本桜 Kalimba Tutorial – How can play with Kalimba?

Senbonzakura 千本桜 Lyrics

Daitan futeki ni haikara kakumei

Rai rai raku raku hansen kokka

Hinomaru zhirushi no nirinsha korogashi

Akuryo taisan ICBM

Kanjosen wo hashiri nukete tohonseso nan no sono

Shonen shojo sengoku muso ukiyo no manima ni

Senbonzakura yoru ni magire kimi no koe mo todokanai yo

Koko wa utage hagane no ori sono dantodai de mioro shite

Sanzen sekai tokoyo no yami nageku uta mo kikoenai yo

Seiran no sora haruka kanata sono kosen ju de uchi nuite

Hyakusen renma no mitame wa shoko

Ittari kitari no oiran dochu

Aitsu mo koitsu mo mina de atsumare

Seija no koshin ren tsu san si

Zenjomon wo kuguri nukete anraku jodo yakubarai

Kitto saigo wa daidan’en hakushu no aima ni

Senbonzakura yoru ni magire kimi no koe mo todokanai yo

Koko wa utage hagane no ori sono dantodai de mioro shite

Sanzen sekai tokoyo no yami nageku uta mo kikoenai yo

Kibo no oka haruka kanata sono senkodan wo uchi agero

Shonen shojo sengoku muso ukiyo no manima ni

Senbonzakura yoru ni magire kimi no koe mo todokanai yo

Koko wa utage hagane no ori sono dantodai wo tobi orite

Senbonzakura yoru ni magire kimi ga utai boku wa odoru

Koko wa utage hagane no ori sa kosen ju wo uchi makure