Nobela – Join The Club music notes for kalimba, Nobela – Join The Club free easy tabs, Nobela – Join The Club PDF tabs for kalimba

(64) 6 7 7 1º 2º 1º
7 1 5 5 3 (15) 6
(64) 6 7 1º 7 1º 3 5
1 3 5 3
(3º5) 3 (1º5) 3 (64)

6 7 1º 2º 1º 7 1
5 5 3 (15) 6
(42º) 3º 4º 3º 4º 1º (572º)
7 2º 7
1º 2º 3º (42º) 6 1º 6
1º 2º 3º (572º) 2º 5 7
1º 2º 1º (17) 3 5
(63) 1º (47) 6
1º 2º 3º (42º) 6 1º 6
1º 2º 3º (572º) 2º 5 7
1º 2º 1º (5º3) 5 7
(3º5) 2º (1º6)
1º 2º 3º (42º) 6 1º 6
1º 1º 2º 2º 3º (42º) 6 1º 6
1º 2º 1º (57) 5
5 7 (1º135)

 

Nobela – Join The Club Kalimba Tutorial

Lyrics

Ngumiti kahit na napipilitan
Kahit pa sinasadya
Mo akong masaktan paminsan-minsan
Bawat sandali na lang
Tulad mo ba akong nahihirapan?
Lalo’t naiisip ka
‘Di ko na kaya pa na kalimutan
Bawat sandali na lang
At aalis, magbabalik
At uuliting sabihin
Na mahalin ka’t sambitin
Kahit muling masaktan
Sa pag-alis
Ako’y magbabalik
At sana naman
Sa isang marikit na alaala’y
Pangitaing kay ganda
Sana nga’y pagbigyan
Na ng tadhana
Bawat sandali na lang
Sumabay sa biglang pagkabahala’t
Lumabis ang pagtataka
Tunay na pagsintang ‘di alintana
Bawat sandali na lang
At aalis, magbabalik
At uuliting sabihin
Na mahalin ka’t sambitin
Kahit muling masaktan
Sa pag-alis
Ako’y magbabalik
At sana naman
Ngumiti kahit na napipilitan
Kahit pa sinasadya
Mo akong masaktan paminsan-minsan
Bawat sandali na lang
At aalis, magbabalik
At uuliting sabihin
Na mahalin ka’t sambitin
Kahit muling masaktan
Sa pag-alis
Ako’y magbabalik
At sana naman