Dulo Ng Hangganan – IV of Spades music notes for kalimba, Dulo Ng Hangganan – IV of Spades free easy tabs, Dulo Ng Hangganan – IV of Spades PDF tabs for kalimba

1º 2º 3º 2º 3º
2º 3º 2º 5º 6º 2º 3º
3º 3º 3º 3º 3º
1º 3º 6 1º
1º 1º

1º 3º 6 1º
1º 2º 3º 2º 3º 2º
3º 2º 5º 6º 2º 3º 3º
3º 3º 3º 3º 3º
1º 3º 6 1º
1º 1º
1º 3º 6 1º
7 7 6 2º 1º 7
1º 7 6 2º
2º 1º 7 6
2º 1º 7
7 6 2º
5º 4º 3º 5º
4º 3º 4º 3º 2º 5º
5º 4º 3º 5º
5º 4º 3º 4º 3º 2º 5º
1º 6º
6º 6º 6º 6º 6º
5º 4º 5º 6º 6º
6º 6º 6º 6º 6º
4º 4º 5º 6º 5º 5º 4º 4º
4º 4º 5º 6º 5º 5º 4º 4º
1º 6º
6º 6º 6º 6º 6º
5º 4º 5º 6º 5º
5º 5º 5º 5º 5º
4º 4º 5º 6º 5º 5º 4º 4º
4º 4º 5º 6º 5º 5º 4º 4º
4º 1º 3º
2º 1º
2º 6
6 6 6 6 6
1º 3º
2º 1º
2º (64)

 

Dulo Ng Hangganan – IV of Spades Kalimba Tutorial

Lyrics
Dumating ka na sa dulo ng hangganan
Sumisigaw nag-iisa
Sumabay ang luha sa indak ng alon
Umiiyak nag-iisa
Binibigkas habang tumatakbo
Pumipiglas sa mga yakap ko
Pag-ibig ko bakit lumalayo
Pag-ibig mo tila naglalaho
Kapag makapiling ka
Hindi alam ang gagawin
Iiwas ba o titingin
Sa’yong kagandahan
Ang kislap ng iyong mata
Ay ‘di ko na nakikita
Umuwi sa ating sinimulang tahanan
Ngunit ngayon wala kana
‘Di ko sukat akalain pag-ibig mo’y nagbago
Ang nais ko’y pag-ibig mo
Binibigkas habang tumatakbo
Pumipiglas sa mga yakap ko
Pag-ibig ko bakit lumalayo
Pag-ibig mo tila naglalaho
Kapag makapiling ka
Hindi alam ang gagawin
Iiwas ba o titingin
Sa’yong kagandahan
Ang kislap ng iyong mata
Ay ‘di ko na nakikita
Woah
Binibigkas tanging pangalan mo
Hinahanap ang mga yakap mo
Pag-ibig ko bakit lumalayo
Pag-ibig mo tila naglalaho
Kapag makapiling ka
Hindi alam ang gagawin
Iiwas ba o titingin
Sa’yong kagandahan
Ang kislap ng iyong mata
Ay ‘di ko na nakikita
Woah